čtvrtek 16. dubna 2015

O citovém zabarvení slov.

Dnes jsem hledala v osmisměrce slovo SEBELÁSKA.
A přestože jsem už našla skoro všechna slova obsahující písmeno "b" a tím pádem věděla, kde se nacházejí, trvalo mi to trochu déle, než bych čekala.
V momentu, kdy mi písmenka z usilovného zírání začala trochu poskakovat před očima a měnila barvu na fialovou, mi bleskla hlavou jakási teorie dělící všechny lidi světa do dvou skupin na základě jevu, který nazýváme pojmem sebeláska.
První předmyšlenkou bylo to, že slovo sebeláska má pro mě spíš negativní zabarvení, i když by správně mělo být neutrální.
Druhou, tu hlavní myšlenku, jsem zapomněla přesně v momentu, kdy jsem našla SEBELÁSKU v osmisměrce. Pamatuji si, že celá teorie končila spojením "...mají opravdu rádi jenom sami sebe."
To mi připomnělo moji starou báseň "Černá kronika".
A tím se dostávám k dalšímu aktuálnímu tématu v mém životě, kterým jsou soutěžní příspěvky literární soutěže při festivalu Ortenova Kutná Hora, v níž jsem členkou poroty. Uzávěrka skončila s posledním březnem, já jsem obdržela jeden a půl kilový poetický balíček a teď mě k přečtení čeká spousta básní.

K oslavě obou trochu neústrojně spojených témat nyní báseň "Černá kronika",
kterou jsem napsala 28. února 2010.

i.
mladší sestry se rodí v menších bolestech
matky už si zvykly
že pokud neodejdou první
tak je nakonec všechny jejich děti
opustí samy

mladší sestry se tulí když jsou smutné
a pláčou jak jsou nešťastné
ty starší v tísni chodí do divadla
prohlížet si drdoly vyšňořených paní v předních řadách

otcové mají raději mladší sestry
opakování starých chyb
činí život snesitelnějším

starší sestry nesnáší své otce
aby nikdy neměly snesitelné manžele
a litují svoje matky
dřív pochopí smysl slova odejít

ii.
mladší bratrové mají těžký život
nemusí dělat nic
jenom milovat svoje starší sestry
díky jejich vrozené sebestřednosti
je to nadbratrský úkol

otcové si nevšímají mladších bratrů
(dělají z nich kurevníky bez svědomí)
jsou příliš zaměstnáni plánováním
nejstaršího syna si vychovají
ze starších sester

matky jsou krásné a úspěšné
i po čtyřicítce a ještě dál
můžou spokojeně spát
zatímco starší sestry budoucí inženýrky
nestíhají rýsovat kvůli starostem
o mladší bratry

v takové rodině nikdo doopravdy
nemá nikoho rád
až na starší sestry
ty si dokonale váží ženského ducha
a nakonec se stávají lesbičkami

iii.
mladší sestry milují
své starší bratry
a těm je to jedno

otcové jsou idioti
říkají starším bratrům to nech
to je babská práce

matky jsou krávy
kupují mladším sestrám růžové halenky a sukně
a co hůř samy je často nosí taky

starší bratři opraví všechno
a nikdy jim nevadí že za to nikdo neděkuje
jsou tupí a nevzrušiví
díky čemuž si najdou věrné a chytré ženy
starší bratři jsou nejspokojenější ze všech

iv.
mladší a starší bratři se perou
mezi sebou navzájem a také s cizími
mladšími a staršími bratry
ve škole se to učí pod názvem dějiny

tito mladší a starší bratrové nemají otce
sami jsou otcové vlasti ideologie lodního šroubu
k tomu zřejmě není potřeba žádných
matek

z obyčejných mladších bratrů budou policisté
a z obyčejných starších vědci
budou mlátit špinavé technaře a bořit základy ze kterých vzešli
pokrok je pokrok

starší bratři nemají čas
mít někoho rádi
mladší milují jen sami sebe

a to jsou opravdoví lidé

Podejmlíko PůlrohlíkŽádné komentáře:

Okomentovat